top of page

7/28/2015 NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE-Notificare nr 2447(cod de inregistrare electronica a notificarii  563448489909 )                                                

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC ASINEDO SRL. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Scopul colectării datelor este:

-prelucrarea datelor pentru obtinerea unui loc de munca ,

-prelucrarea datelor pentru inregistrarea in asociatii profesionale

-prelucrarea datelor pentru inchiriere ,vanzarea,cumparare de imobil ,

-prelucrarea datelor pentru servicii de consultanta si management.

 

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru analizarea si rezolvarea cererilor dumneavoastra. Refuzul dvs.determină imposibilitatea solutionarii acestora.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

-Persoanele,firmele vizate

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul nostru situat in Breaza,Prahova,Strada Intrarea Narcisei nr 6 Cod 105400. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Datele dumneavoastră  pot fi transferate în strainatate daca este nevoie .

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

 

 

bottom of page