top of page
Celli Romania Sisteme de Filtrare.png

INS: Numărul sosirilor şi al înnoptărilor în structurile de primire turistică, în creştere

Numărul sosirilor şi al înnoptărilor în structurile de primire turistică având funcţiuni de cazare au înregistrat, în anul 2014, creşteri cu 6,6% şi, respectiv, cu 4,8%, față de anul 2013, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

p_177172_760x420-00-65.jpg

În decembrie anul trecut, față de luna corespunzătoare din 2013, sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat creşteri cu 10,1% , respectiv cu 4,5%. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în decembrie 2014 au însumat 548.500, în creştere cu 10,1% faţă de cele din luna decembrie 2013. Din numărul total de sosiri, cele ale turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în decembrie 2014, 79,9%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 20,1%, ponderi apropiate de cele din decembrie 2013. Cea mai mare pondere a sosirilor de turişti străini în structurile de primire au deţinut-o cei din Europa (76,1% din total turişti străini), iar dintre aceştia 82,4% au fost din ţările aparţinând UE.


Sosirile în hoteluri deţin, în decembrie 2014, o pondere de 72,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de decembrie 2013, sosirile în hoteluri în decembrie 2014 sunt în creştere cu 10,4%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în decembrie 2014 au însumat 1,146 milioane, în creştere cu 4,5% faţă de cele din luna decembrie 2013. Din totalul de înnoptări, cele ale turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în decembrie 2014, 80,8%, în timp ce înnoptările străinilor au reprezentat 19,2%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (74,3% din total turişti străini), iar dintre aceştia 82,6% au fost din ţările aparţinând UE.


Potrivit INS, durata medie a şederii în decembrie 2014 a fost de 2,1 zile la turiştii români şi de 2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în decembrie 2014 a fost de 19,8% pe total structuri de cazare, în creştere cu 1% faţă de decembrie 2013. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna decembrie 2014 s-au înregistrat la hoteluri (23,4%), vile turistice (17%), pensiuni turistice (15,2%) şi la hosteluri şi cabane turistice (13,4%).


Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost, în decembrie 2014, de 606.100, în creştere cu 18,9% faţă de decembrie 2013. Majoritatea vizitatorilor străini provin din ţări situate în Europa (93,8%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 60,8% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele UE, cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (33%), Bulgaria (24,3%), Germania (9,7%), Italia (8,1%), Austria (4,6%) şi Polonia (4,1%).


Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în decembrie 2014 de 809.200, în creştere cu 8,5% comparativ cu decembrie 2013. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 76,8% din numărul total de plecări, potrivit INS. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2014 au fost în creştere cu 6,6% faţă de cele din anul 2013, însumând 8,444 milioane. Din totalul sosirilor, cele ale românilor au reprezentat, în anul 2014, 77,4%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,6%, ponderi apropiate de cele din anul 2013.


În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primare turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,2% din total turişti străini), iar dintre aceştia 85,5% au fost din ţările aparţinând UE. Sosirile în hoteluri deţin în anul 2014 o pondere de 74,9% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de anul 2013, sosirile în hoteluri în anul 2014 sunt în creştere cu 6,9%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2014 au însumat peste 20.230 milioane, în creştere cu 4,8% faţă de cele din 2013. Din numărul total de înnoptări, 81,4% reprezintă înnoptările turiştilor români, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 18,6%. Cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (75,7% din total turişti străini), iar dintre aceştia 84,4% au fost din ţările aparţinând UE.


Durata medie a şederii în anul 2014 a fost de 2,5 zile la turiştii români, iar la turiştii străini a fost de 2 zile. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în 2014 a fost de 26,2% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1% faţă de 2013. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare, în anul 2014, s-au înregistrat la hoteluri (32,9%), vile turistice (20,2%) şi la căsuţe turistice (19,0%).


Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost, în 2014, de 8,441 milioane, în creştere cu 5,3% faţă de anul 2013. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (92,6%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 59,2% provin din statele UE, cele mai multe sosiri fiind înregistrate din Ungaria (29,9%), Bulgaria (24,2%), Germania (9,4%), Italia (7,1%), Polonia (6,2%) şi Austria (4%).


Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în 2014 de 12,299 milioane, în creştere cu 8,2%, comparativ cu anul 2013. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 76,1% din numărul total de plecări.