top of page
Celli Romania Sisteme de Filtrare.png

Schimbari in Consiliu Director al Asociaţiei Somelierilor din România

In atenţia membrilor Asociaţiei Somelierilor din România (A.S.R.), şi Partenerilor A.S.R.

Vă aducem la cunostinţă, că în data de 16.03.2015 s-a desfaşurat Adunarea Generală a Asociaţiei Somelierilor din România (A.S.R.) convocată în şedintă Ordinară, acţiune ce s-a programat, derulat şi incheiat conform art. 27 lit. “a” din Statutul A.S.R. actualizat la data 30.07.2013, şi art. 21 alin. 4 din O.G. nr. 26 / 2000 modificată, completată şi actualizată la 14 februarie 2012. Întalnirea a avut loc în cadrul Colegiului Economic “Viilor” situat in Şos. Viilor nr. 38, sector 5 din Bucureşti.


Sedinta mai sus mentionată a avut stabilite pe Ordinea de zi subiecte importante, printre care:

1. Prezentarea activitaţii A.S.R. de la ultima Adunarea Generala desfasurată la data de 30.09.2014 şi descărcarea de gestiune a conducerii Asociaţiei;

2. Prezentarea şi aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2014;

3. Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2014;

4. Revocarea din funcţia de Vicepreşedinte al A.S.R. a domnului Cristian BAŞCHIR;

5. Alegerea unui membru în Consiliul Director cu funcţia de Vicepreşedinte al A.S.R.;

6. Schimbarea Sediului A.S.R.;

7. Diverse.


Adunarea Generală A.S.R., prin puterea votului liber consimţit a hotarât urmatoarele:

 ~Revocarea din funcţia de Vicepreşedinte al A.S.R. a domnului Cristian BAŞCHIR;

 ~Numirea în funcţia de Vicepreşedinte al A.S.R. a domnului Alexandru DAN;

 ~Revocarea din funcţia de Secretar General al A.S.R. a domnului Daniel Z. ZOTTU;

 ~Numirea în funcţia de Secretar General al A.S.R. a domnului Florin IVAN;

 ~Numirea în funcţia de Secretar Delegat al A.S.R. a domnului Bogdan COJOCARU;

 ~Reconfirmarea (alegerea) în funcţia de Preşedinte al A.S.R. a domnului Florea VOICA;

Structura noului Consiliu Director al Asociaţiei Somelierilor din România pentru un mandat de 4 ani, conform Statutului A.S.R. actualizat la data 30.07.2013 este următoarea:

 ~Florea VOICA, Preşedinte;

 ~Alexandru DAN, Vice Preşedinte;

 ~Florin IVAN, Secretar General.

 Continuarea proiectelor în derulare şi demararea celor planificate.


În acest context este asigurată şi garantată continuitatea activităţii A.S.R., şi astfel ne-am propus: să reconfirmăm calitatea de membru cu drepturi şi obligaţii depline al Asociaţiei Internaţionale a Somelierilor (A.S.I.), să vă asigurăm în continuare de disponibilitatea noastră la cel mai inalt nivel, să vă garantăm sprijinul şi angajamentul profesional în raport cu scopul pentru care a fost infiinţată Asociaţia şi să vă transmitem cele mai bune gânduri.

Bucuresti

17.03.2015 Preşedinte al A.S.R., Florea VOICA

Vice Preşedinte al A.S.R., Alexandru DAN

Secretar General al A.S.R., Florin IVAN