top of page
Celli Romania Sisteme de Filtrare.png

FPTR cere viitoarei coaliţii de guvernare impozitarea bacsisului

Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc propune fiscalizarea tips-ului începând cu 1 ianuarie 2022 şi impozitarea cu 10% din 1 ianuarie 2023 pentru activităţile specifice turismului (cazare, alimentaţie publică etc), activităţile de alimentaţie publică neclasificate, având un impact pozitiv la bugetul statului de aproximativ 5-7 milioane euro/an, modificarea Codului Fiscal privind impozitarea contravalorii cazării şi a meselor angajaţilor asigurate de angajator - în prezent acestea fiind considerate avantaje de natură salarială şi sunt impozitate cu 45% şi impozitarea cu 10% (aşa cum sunt impozitate tichetele de masă) pentru o sumă fixă lunară ce reprezintă contravaloarea cazării şi a meselor pentru personalul angajat cu timp integral de muncă şi care are domiciliul în altă localitate din ţară (care nu face naveta) sau în străinătate.


Şi modificarea legislaţiei drepturilor de autor Legea 8/1996 se doreşte a fi introdusă în programul de guvernare, astfel încât operatorii economici din turism şi din alimentaţie publică să plătească remuneraţia doar pentru turistul/clientul cazat respectiv clientul consumator. În prezent, există 5 organisme de gestiune colectivă, care colectează şi obligă operatorii economici din turism/alimentaţie publică la plata de remuneraţii, din cele 19 organisme de gestiune colectivă avizate de ORDA: UCMR-ADA - pentru comunicare publică a operelor muzicale; CREDIDAM- pentru comunicare publică drepturi conexe ale artiştilor interpreţi şi executanţi; UPFR - pentru comunicare publică drepturi conexe ale artiştilor interpreţi şi executanţi; UPFR-ARGOA - pentru producători de fonograme; DACIN-SARA - pentru comunicare publică a operelor cinematografice şi audiovizuale.


Fiecare utilizator din turism este obligat în prezent să elaboreze documentaţii şi să obţină 5 licenţe şi să plătească 6 remuneraţii: 2 remuneraţii CREDIDAM, o remuneraţie UPFR, o remuneraţie UCMR - ADA, o remuneraţie UPFR-ARGOA, o remuneraţie DACIN - SARA, iar operatorii vor ca remuneraţia să fie stabilită în funcţie de gradul de ocupare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare.


Propunerile mai vizează modificarea normelor metodologice de clasificare incluzând procedura specifică aferentă persoanelor fizice şi clasificarea tuturor unităţilor de cazare, inclusiv cele de până la 5 camere, administrate de persoane fizice, stabilirea unor măsuri ferme şi predictibile cu sancţiuni imediate pentru stoparea răspândirii Covid-19, eliminarea neconcordanţelor legislative privind staţiunile balneare şi turistice, asigurarea unei reglementări privind preluarea de către operatorii economici deţinători de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi de sănătate, a bazelor de tratament aflate în perimetrul lor care aparţin Ministerului Sănătăţii şi sunt nefolosite.


FPTR mai subliniază că, în următorii 5 ani, România trebuie să devină o destinaţie atractivă care să conteze pe harta turistică a Europei pentru acele forme de turism pentru care există surse de avantaj competitiv susţinute şi obiectivul general de marketing trebuie să fie formarea/consolidarea sau, după caz, schimbarea imaginii României pentru fiecare microdestinaţie componentă pentru fiecare piaţă selectată, prin eforturi de marketing susţinute, pornind de la analize şi studii de marketing efectuate permanent, în colaborare cu mediul academic, cu INCDT etc.