top of page
Celli Romania Sisteme de Filtrare.png

Noile legi propuse de parlamentari pot stimula dezvoltarea punctelor gastronomice locale

În mediul rural din România, se poate deschide un punct gastronomic local, care reprezintă o afacere HoReCa cu produse tradiționale preparate în casă. În curând, un proiect de lege depus la Parlament de parlamentarii Puterii va oferi beneficii fiscale persoanelor fizice și juridice care își deschid astfel de afaceri. Proiectul de lege propus de parlamentarii PNL vine să completeze cadrul legal existent privind punctele gastronomice locale. Acesta definește punctul gastronomic local drept o unitate de valorificare a producției primare locale dintr-o localitate rurală, unde se prepară și se servesc produse culinare și băuturi, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane simultan. Aceste afaceri vor putea fi deschise de către persoane fizice și juridice cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a acestui tip de unitate.Propunerea de lege mai prevede că Punctul Gastronomic Local poate fi deschis în incintele existente în locuințe particulare, ferme agricole, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, adăposturi pescărești, fonduri de vânătoare, crescătorii de vânat, complexuri de vânătoare, centre de colectare a ciupercilor și fructelor de pădure, centre de colectare a vânatului, ocoale silvice, mănăstiri, agropensiuni, precum și în alte construcții și amenajări dintr-o localitate rurală, unde se desfășoară una sau mai multe activități conexe cu producția primară de produse agricole, pescuitul, vânătoarea, recoltarea sau colectarea produselor forestiere nelemnoase.


În cazul în care aceste afaceri sunt înființate de către persoane fizice, acestea se pot înregistra sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor în baza atestatului de producător, a carnetului de membru vânător vizat pe anul în curs, a permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs sau a autorizației de recoltare a produselor forestiere nelemnoase eliberată de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare. În cazul persoanelor juridice, înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a Punctului Gastronomic Local se realizează în baza documentelor care dovedesc existența unei producții primare de produse agricole, de produse forestiere nelemnoase, pescuit sau vânat, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.Mai exact, propunerea de lege prevede că pentru persoanele fizice și juridice care înființează un Punct Gastronomic Local se vor calcula și plăti obligațiile fiscale conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. De asemenea, aceste afaceri vor fi scutite de plata impozitului pe venit pentru perioada de trei ani de la data înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.


Această propunere de lege vine să promoveze și să sprijine producția primară locală și să contribuie la dezvoltarea economică a mediului rural prin crearea de noi afaceri și locuri de muncă în domeniul gastronomic. De asemenea, se urmărește și susținerea turismului rural, prin promovarea produselor și a rețetelor tradiționale specifice fiecărei zone.Este important de menționat că înființarea unui Punct Gastronomic Local va fi condiționată de respectarea prevederilor legale privind înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a acestui tip de unitate, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. În plus, aceste afaceri trebuie să îndeplinească criterii stricte de igienă și siguranță alimentară, pentru a asigura protecția consumatorilor finali.


În concluzie, propunerea de lege privind Punctele Gastronomice Locale reprezintă o inițiativă importantă pentru promovarea și dezvoltarea economică a mediului rural în România, prin sprijinirea producției primare locale și a afacerilor gastronomice tradiționale. Cu toate acestea, este necesară o implementare riguroasă a prevederilor legale și a criteriilor de igienă și siguranță alimentară, pentru a asigura protecția consumatorilor finali și pentru a promova imaginea României ca destinație turistică atractivă pentru iubitorii de gastronomie tradițională.


Descarcă de AICI propunerea de lege pentru înfiinţarea şi funcţionarea Punctelor Gastronomice Locale.