top of page

Cine suntem?

 

Asociaţia Bucătarilor şi Cofetarilor Profesionisti - Top Hospitality este o asociaţie profesională privată, persoană juridică Română, non-profit şi fără scopuri politice în care sunt asociaţi meseriaşii specialişti din sectorul de producţie culinară şi de produse de cofetărie-patiserie (gastronomie), create în scopul asocierii, sprijinirii şi dezvoltării meseriilor din domeniul producţiei culinare din restaurante şi a organizării unor acţiuni profesionale, dedicate menţinerii şi ameliorării principiilor culinare la nivel naţional şi internaţional, precum şi atragerea tinerei generaţii spre formare şi dezvoltare profesională.

 

 

Obiective

 

 

Pentru realizarea scopului său, ABCP-TH va avea ca obiect de activitate:

 

 

 • iniţiere de acţiuni pentru cunoaşterea scopului şi obiectului de activitate al asociaţiei, pentru unirea profesională a tuturor meseriaşilor din sectorul gastronomic;

 

 • colaborarea cu instituţii, asociaţii, societăţi comerciale, unităţi de învăţământ precum şi cu alte organizaţii sau persoane fizice pentru optimizarea activităţii gastronomice românesti;

 

 • acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la cererea agenţilor economici din sectorul public şi privat pentru înfiinţarea, reprofilarea, retehnologizarea, clasificarea şi reclasificarea unităţilor de profil;

 

 • crearea unei bănci de date informatizate prin care să se asigure informaţiile necesare privind: tehnologii şi tehnici moderne de lucru în unităţiile de producţie culinară; dotările tehnologice specifice; reţete de preparare culinare şi produse de cofetărie-patiserie naţionale şi internaţionale, si oferirea acestor resurse importante, tuturor membrilor, in mod gratuit

 

 • organizare sau, după caz, sprijinirea organizării de către agenţii economici a unor acţiuni gastronomice cum ar fi: concursuri profesionale, expoziţii, schimburi de experienţă, conferinţe, simpozioane etc;

 

 • exprimarea punctului de vedere profesional şi avizarea reglementăriilor privind activitatea gastronomică sau care au tangenţă cu aceasta;

 

 • organizarea de cursuri profesionale pentru membrii asociaţiei cu demonstraţii practice;

 

 • realizarea de materiale publicitare, documentare şi de informare: cărţi şi reviste de specialitate, filme, diapozitive, pliante, albume, afişe, etc;

 

 • să stabilească şi să dezvolte cooperarea cu asociaţiile similare din alte ţări, precum şi organismele internaţionale de profil ( WACS ).

 

 • sa ofere asistenta/consultanta membrilor in vederea impiedicarii abuzurilor de ordin profesional, la locul acestora de munca.

 

 • promovarea in societate a imaginii profesionistului din industria ospitalitatii;

   

   

Descarca Logo Asociatie

bottom of page